O nama

/O nama
O nama 2017-10-19T13:14:57+02:00

Osijek – LC Drava

4304 98313

Regija ISTOK – Zona I

Adresa: Leonard Kovač,HR-31000 Osijek,Kapucinska 25/II
Klupski sastanci: svaki 2 utorak u mjesecu – 20,00 sati,
restoran Mađarska Retfala, HR – 31000 Osijek, Šandora Petefija 24
Broj računa: 2407000-1100173232
Matični broj: 2209799
OIB: 98713513247
Predsjednik: Suknović, Robert
Robert Suknovic - Predsjednik
1. dopredsjednik: Ojvan, Darko
2. dopredsjednik: Iličić, Vladimir
3. dopredsjednik: Novak, Ivan
Tajnik: Hrkač, Roland
Rizničar: Papić, Željko
Ceremonijar: Milas, Josip
Čuvar pečata: Šarkezi, Tihomir
Direktor za članstvo: Milas, Marko
Likvidator kluba: Papić, Željko
Klub osnovan: 7. Prosinac 2006.
Potvrdna svečanost: 23. Veljača 2007.
Klub osnivač: Lions klub Osijek
“Kum” kluba: PDG Radoslav Galić

Članovi

1. Drinković, Damir (3403999) – dipl.oec.
2. Hrkač, Alexander (2607586) – poduzetnik
3. Hrkač, Roland (2607587) – informatičar
4. Iličić, Vladimir (2607588) – ing.graditeljstva
5. Kovač, Leonard (2607589) – informatičar
6. Kurtović, Željko (2607590) – dipl.oec.
7. Lizatović, Dario – dr.med.
8. Milas, Josip  (2607594) – dr.med.
9. Milas, Marko (2607593) – dipl.ing.graditeljstva
10. Novak, Ivan (2607595) – ing.graditeljstva
11. Ojvan, Darko – dipl.ing.graditeljstva
12. Papić, Željko (2607596) – bankar
13. Radan, Zvonko (2607598) – dipl.ing.agronomije
14. Šapina, Mario (2607601) – dipl.oec.
15. Šarkezi, Tihomir (2607600) – poduzetnik
16. Škorić, Ivan (2607602) – dipl.oec.
17. Stakor, Antun (3978611) – poduzetnik
18. Suknović, Robert (2607599) – ing.elektrotehnike
19. Vujaklija, Dragan (2607603) – dipl.oec.